Archív
Zlatý slávik 2023

Ako bolo pre naše zariadenie VIA LUX - DSS a ZpS Košice - Barca zvykom po minulé roky, aj tento rok, 18. 10. 2023, sa v kultúrnom dome v Barci rozozneli hlasy v siedmom ročníku našej speváckej súťaže Zlatý slávik, ktorej sa zúčastnili zariadenia sociálnych služieb z Košického samosprávneho kraja.  

Celú akciu slávnostne otvoril pán riaditeľ JUDr. Vojtech Hintoš. Na pódiu sa počas vystupovania striedali rozličné hudobné žánre a o zábavu sa postarala aj Ľudová hudba Strunka. Porota pozostávajúca z troch členov po ťažkom rozhodovaní dospela k verdiktu, že si prvé miesto zaslúžia všetci, a preto každý získal medailu, diplom aj balíček so sladkou odmenou.

Úžasná nálada, kvalitná hudba či spev, rovnako aj srdečná atmosféra boli znakom pekne stráveného jesenného dňa a naplnenia predstáv organizátora. Sme plní očakávania, aké neopakovateľné zážitky nám nabudúce prinesie ďalší ročník tejto hudobnej súťaže.

30.10.2023 06:54
Powered by: Profistranky CMS