Poskytované služby
Obslužné činnosti

Ubytovanie
Izby pre prijímateľov sa nachádzajú v pavilónoch A a C, ktoré sú na prízemí spojené spoločným pavilónom B. Jeho súčasťou je vstupná hala, vrátnica, jedáleň, miestnosti aktivít, kaplnka, kaderníctvo a bufet. Ubytovanie je v dvojposteľových a jednoposteľových izbách s príslušenstvom – predsieňou, WC, kúpeľňou so sprchovacím kútom a loggiou. Obytné izby sú štandardne vybavené, súčasťou každej izby je aj kuchynská linka. Na každom podlaží sa nachádzajú spoločné kúpeľne vybavené vaňou a spoločenská miestnosť s televízorom, kde majú prijímatelia možnosť stretávať sa, uskutočňovať oslavy životných jubileí, sledovať TV, zahrať si spoločenské hry alebo si len tak posedieť.  Ubytovanie sa poskytuje s prihliadnutím na možnosti zariadenia a požiadavky klientov.

 

   

Stravovanie
Prijímateľom sa poskytuje celodenné stravovanie - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre diabetikov druhá večera v priestoroch jedálne na prízemí zariadenia. Imobilným prijímateľom sa podáva strava priamo pri lôžku alebo v jedálničke na oddelení. Prijímatelia majú možnosť odoberať stravu racionálnu, diabetickú alebo šetriacu v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav.

Poskytované 3 druhy stravy:

  • Racionálna - rozumný príjem potravy, sa skladá z kvalitného jedla s dostatkom živín a rešpektuje potreby organizmu. Jej cieľom je dobrá výživa organizmu, ktorá zabezpečí správny vývin, zdravie, optimálnu fyzickú a psychickú aktivitu a stabilné udržanie normálnej hmotnosti.
  • Šetriaca diéta - je plnohodnotná strava s fyziologickým pomerom bielkovín a sacharidov a znížením tukov, aby strava bola lepšie stráviteľná. Výber potravín sa zameriava na to, aby strava bola chutná a aby sa mohla podávať aj chorým pripútaným na lôžku pri ťažkých ochoreniach so zreteľom na potrebu zaraďovať do diéty len kvalitné potraviny.
  • Diabetická - je energeticky a biologicky plnohodnotná strava. Výrazne sa nelíši od zásad správnej výživy. Je to pestrá s veľkým spektrom potravín. 

 

   

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Upratovanie je zabezpečené v pravidelných intervaloch pracovníkmi. V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a proti epidemiologické predpisy a opatrenia. Zariadenie má zabezpečené pranie znečistenej bielizne a šatstva vo vlastnej práčovni zariadenia, ktoré sa vykonáva v priestoroch na to určených. Súčasťou je aj žehlenie a údržba bielizne. 

 

Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS