Poskytované služby
Obslužné činnosti

Ubytovanie
Izby pre prijímateľov sa nachádzajú v pavilónoch A a C, ktoré sú na prízemí spojené spoločným pavilónom B. Jeho súčasťou je vstupná hala, vrátnica, jedáleň, miestnosti aktivít, kaplnka a bufet. Ubytovanie je v dvojposteľových a jednoposteľových izbách s príslušenstvom – predsieňou, WC, kúpeľňou a loggiou. Obytné izby sú štandardne vybavené, súčasťou každej izby je aj kuchynská linka. Na každom podlaží sa nachádzajú spoločné kúpeľne vybavené vaňou, bezbariérovým sprchovacím kútom a spoločenská miestnosť s televízorom, kde majú prijímatelia možnosť stretávať sa, uskutočňovať oslavy životných jubileí, sledovať TV, zahrať si spoločenské hry alebo si len tak posedieť.  Ubytovanie sa poskytuje s prihliadnutím na možnosti zariadenia a požiadavky klientov.

 

   

Stravovanie

V zariadení je strava prijímateľom poskytovaná  v súlade zásad zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb. Strava sa pripravuje denne vždy čerstvá, z kvalitných surovín s dostatkom živín a vitamínov. Pri zostavovaní jedálnych lístkov dbáme na energetickú vyváženosť a pestrosť jedál. Prispôsobujeme sa aj individuálnym potrebám prijímateľov. Okrem fyziologickej stravy poskytujeme diétu diabetickú a šetriacu. Ak to zdravotný stav vyžaduje, podávame jedlo v upravenej forme – mleté a mixované. Celodenná strava zahŕňa raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru. Pre diabetickú diétu je zabezpečená aj 2.večera. Pitný režim je v našom zariadení samozrejmosťou a prijímateľom je pri výdaji stravy podaný nápoj v dostatočnom množstve. Strava je podávaná v jedálni zariadenia. Imobilným prijímateľom sa strava podáva priamo na lôžku alebo v zriadených jedálničkách na oddelení. Stravovanie považujeme za dôležitú súčasť kultúry, preto kladieme dôraz na prostredie jedálne ako aj na oddelení, potrebnú pohodu a kľud so snahou rešpektovať potreby našich prijímateľov. Stravovacie služby spĺňajú hygienické požiadavky na priestorové vybavenie, vnútorné členenie a prevádzku.

 

   

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Upratovanie je zabezpečené v pravidelných intervaloch pracovníkmi. V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a proti epidemiologické predpisy a opatrenia. Zariadenie má zabezpečené pranie znečistenej bielizne a šatstva vo vlastnej práčovni zariadenia, ktoré sa vykonáva v priestoroch na to určených. Súčasťou je aj žehlenie a údržba bielizne. 

 

Powered by: Profistranky CMS