Kontakt

mapa - kliknite prezväčšenie

VIA LUX - Domov sociálnych služieb a
zariadenie pre seniorov

Adresa
Andraščíkova 2,
040 17 Košice - Barca

IČO
00696854

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona
211/2000 Z.z., ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

poštou, elektronickou poštou, telefonicky,
osobne - podateľňa
VIA LUX DSS a ZpS
Andraščíkova 2
Košice - Barca
Pondelok 7:30 - 14:00 
Utorok 7:30 - 14:00
Streda 7:30 - 14:00
Štvrtok 7:30 - 14:00
Piatok 7:30 - 14:00
 

 

 

 

  

Telefónny kontakt:
 • riaditeľ
JUDr. Vojtech Hintoš  055/611 63 22

Kontakty vedúcich zamestnancov:
 • vedúci ekonomického úseku:
Ing. Sedlák Peter   055/611 63 26
 • vedúca úseku technickej prevádzky:
Brečková Mária   055/611 63 62
 • vedúca stravovacieho úseku:
Ing. Holubecká Jarmila   055/611 63 64
 • vedúci úseku starostlivosti o klienta - DSS
Mgr. Matfiak Slavomír   055/611 63 16 
 • vedúca úseku starostlivosti o klienta - ŠZ
Mgr. Hadbavná Jana   055/611 63 52
 • vedúca úseku starostlivosti o klienta - ZpS
PhDr. Cibríková Kristína   055/611 63 31

E-mail
vialux@domov-barca.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Občianské združenie

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Občianské združenie VIA LUX

Andraščíkova 2

040 17 Košice - Barca

IBAN: SK 64 0200 0000 0030 9036 8258

IČO: 42319692

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS