Kontakt

mapa - kliknite prezväčšenie

VIA LUX - Domov sociálnych služieb a
zariadenie pre seniorov

Adresa
Andraščíkova 2,
040 17 Košice - Barca
tel.č.: 055/685 54 21

IČO
00696854

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona
211/2000 Z.z., ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

poštou, elektronickou poštou, telefonicky,
osobne - podateľňa
VIA LUX DSS a ZpS
Andraščíkova 2
Košice - Barca
Pondelok 7:30 - 14:00 
Utorok 7:30 - 14:00
Streda 7:30 - 14:00
Štvrtok 7:30 - 14:00
Piatok 7:30 - 14:00
 

 

 

 

  

Telefónny kontakt:
 • riaditeľ
JUDr. Vojtech Hintoš  055/611 63 22

Kontakty vedúcich zamestnancov:
 • poverená riadením ekonomického úseku:
Petrová Valéria   055/611 63 24
 • vedúca úseku technickej prevádzky:
Brečková Mária   055/611 63 62
 • vedúca stravovacieho úseku:
Ing. Holubecká Jarmila   055/611 63 64
 • vedúci úseku starostlivosti o klienta - DSS
Mgr. Matfiak Slavomír   055/611 63 16 
 • vedúca úseku starostlivosti o klienta - ŠZ
Mgr. Hadbavná Jana   055/611 63 52
 • vedúca úseku starostlivosti o klienta - ZpS
PhDr. Cibríková Kristína   055/611 63 31

E-mail
vialux@domov-barca.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS