Kontakt

mapa - kliknite prezväčšenie

VIA LUX - Domov sociálnych služieb a
zariadenie pre seniorov

Adresa
Andraščíkova 2,
040 17 Košice - Barca
tel.č.: 055/685 54 21

IČO
00696854

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona
211/2000 Z.z., ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

poštou, elektronickou poštou, telefonicky,
osobne - podateľňa
VIA LUX DSS a ZpS
Andraščíkova 2
Košice - Barca
Pondelok 7:30 - 14:00 
Utorok 7:30 - 14:00
Streda 7:30 - 14:00
Štvrtok 7:30 - 14:00
Piatok 7:30 - 14:00
 

 

 

 

  

Telefónny kontakt:
 • riaditeľ
JUDr. Vojtech Hintoš  055/611 63 22

Kontakty vedúcich zamestnancov:
 • poverená riadením ekonomického úseku:
Petrová Valéria   055/611 63 24
 • poverená riadením úseku technickej prevádzky:
Ing. Uhriňáková Nataša  055/611 63 62
 • vedúca stravovacieho úseku:
Ing. Holubecká Jarmila   055/611 63 64
 • vedúci úseku starostlivosti o klienta - DSS
Mgr. Matfiak Slavomír   055/611 63 16 
 • poverená ridením úseku starostlivosti o klienta - ŠZ
PhDr. Cibríková Kristína   055/611 63 31
 • vedúca úseku starostlivosti o klienta - ZpS
PhDr. Cibríková Kristína   055/611 63 31

E-mail
vialux@domov-barca.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by: Profistranky CMS