Katalóg výrobkov
Katalóg výrobkov

Prijímatelia nášho zariadenia majú možnosť naplno využiť svoj voľný čas a realizovať sa v ergoterapeutických dielňach, v ktorých pracujú s rôznym materiálom. Vyrábajú rôzne dekoračné a úžitkové predmety, ktorými potešia nie len seba, ale aj ostatných. Svojimi výrobkami sa vedia prezentovať aj na výstavách. Pozitívnym výsledkom je, že sa prijímatelia radi vracajú do ergodielní, pracovné činnosti a aktivity vykonávajú s radosťou a s úsmevom na tvári. Katalóg výrobkov hovorí za nás.

Katalóg výrobkov

 

     

 

   
     

 

     
     

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS