Poskytované služby
Ďalšie činnosti

Záujmová činnosť

Záujmová činnosť zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľov zariadenia sa realizuje v priestoroch určených na voľno časové aktivity ako sú kreatívne dielne, kuchynka a klubovne. Prijímatelia zariadenia majú možnosť zúčastniť sa aj kultúrnej, spoločenskej a športovej činnosti (zábavy so živou hudbou Fašiangová zábava, Katarínska zábava).

Prijímatelia sa zúčastňujú na činnostiach:

 • v tvorivých dielňach (výroba dekoračných predmetov, výroba sviečok, maľovanie, kreslenie, ručné práce)
 • v kuchynke (príprava pochutín a nápojov)
 • v S – klube (hranie spoločenských a kartových hier, šípky, tréningy pamäte)
 • v knižnici (výber bohatej literatúry)
 • v relaxačnej miestnosti Snoezelen (využívanie svetelnej terapie, prvkov aromaterapie)
 • v reminiscenčnej miestnosti (využívanie prvkov reminiscenčnej terapie)
 • v kaplnke sv. Pampuriho (napĺňanie duchovných potrieb)
 • v átriu ( spoločenské a športové akcie)
 • v parku ( prechádzky a pohybové aktivity)
   

 

Ostatné

V priestoroch zariadenia sú pre klientov ešte k dispozícii:

 • knižnica
 • kaplnka s pravidelnými bohoslužbami - rímskokatolíckymi a gréckokatolíckymi (v jednej zo spoločenskej miestnosti sa konajú ja evanjelické bohoslužby)
 • bufet
Powered by: Profistranky CMS