Poskytované služby
Ďalšie činnosti

Záujmová činnosť
Záujmová činnosť zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľov zariadenia sa realizuje v priestoroch aktivít, tvorivej dielne, knižnice, kuchynky, relaxačnej miestnosti a átria, kde je novozriadený altánok s grilom.

Prijímatelia sa môžu zúčastniť a zapojiť do:

 • ergoterapie
 • aromaterapie a muzikoterapie
 • biblioterapie
 • arteterapie
 • súťažno - zábavných programov a vedomostných kvízov (Hráme Bingo, Krížom-krážom, krížovka)
 • Spevácka skupina LUX
 • Šikovníček
 • Krúžok ručných prác a vyšívania
 • Výroba sviečok
 • Rozvoj rozumových schopností
 • Krosná
 • Spoločenské hry
 • Športové hry
 • Komunitné stretnutia
 • Fašiangovej zábavy, Katarínskej zábavy, Oslavy Dňa matiek, Valentínskeho posedenia, Mikulášskeho posedenia, Štedrovečerného posedenia
 • Vianočných trhov
 • grilovačky
 • celodenných výletov do okolia Košíc, zahraničia
 • návštev divadla, kín, múzeí
 • brigád
 Spevokol LUX Majáles   Katarínska zábava
 Výlet  Športové hry Oslava jubilantov 

Ostatné
V priestoroch zariadenia sú pre klientov ešte k dispozícii:

 • knižnica
 • kaplnka s pravidelnými bohoslužbami - rímskokatolíckymi a gréckokatolíckymi (v jednej zo spoločenskej miestnosti sa konajú ja evanjelické bohoslužby)
 • bufet
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS