Poskytované služby
Ďalšie činnosti

Záujmová činnosť
Záujmová činnosť zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľov zariadenia sa realizuje v priestoroch aktivít, tvorivej dielne, knižnice, kuchynky, relaxačnej miestnosti a átria, kde je novozriadený altánok s grilom.

Prijímatelia sa môžu zúčastniť a zapojiť do:

 • ergoterapie
 • aromaterapie a muzikoterapie
 • biblioterapie
 • arteterapie
 • súťažno - zábavných programov a vedomostných kvízov (Hráme Bingo, Krížom-krážom, krížovka)
 • Spevácka skupina LUX
 • Šikovníček
 • Krúžok ručných prác a vyšívania
 • Výroba sviečok
 • Rozvoj rozumových schopností
 • Krosná
 • Spoločenské hry
 • Športové hry
 • Komunitné stretnutia
 • Fašiangovej zábavy, Katarínskej zábavy, Oslavy Dňa matiek, Valentínskeho posedenia, Mikulášskeho posedenia, Štedrovečerného posedenia
 • Vianočných trhov
 • grilovačky
 • celodenných výletov do okolia Košíc, zahraničia
 • návštev divadla, kín, múzeí
 • brigád
 Spevokol LUX Majáles   Katarínska zábava
 Výlet  Športové hry Oslava jubilantov 

Ostatné
V priestoroch zariadenia sú pre klientov ešte k dispozícii:

 • knižnica
 • kaplnka s pravidelnými bohoslužbami - rímskokatolíckymi a gréckokatolíckymi (v jednej zo spoločenskej miestnosti sa konajú ja evanjelické bohoslužby)
 • bufet
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS