Dokumenty

 

05.06.2020 12:00

 

06.05.2020 09:58

Ekonomicky oprávnené náklady podľa druhu a formy poskytovaných sociálnych služieb

28.02.2020 08:45

Cenník nadštandardných služieb

Interná smernica k poskytovaniu nadštandardných služieb

18.02.2020 00:00

Cenník a informácie k požičiavaniu pomôcok

17.01.2020 13:38

Tlačivá na stiahnutie, potrebné k podaniu žiadosti do zariadenia.

Verejné obstarávanie

Koncepcia rozvoja

Interné smernice

Zriaďovacia listina

Organizačná štruktúra

Etický kódex

Prevencia kriminality

Prieskum spokojnosti s webstránkou zariadenia VIA LUX

Informácia o spracovaní osobných údajov 

Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu platí v zariadení VIA LUX- DSS a ZpS od 29.09.2020 ZÁKAZ  NÁVŠTEV !

 

Ďakovný list
Komunikácia prostredníctvom videohovoru
Powered by: Profistranky CMS