Dokumenty

Osobitná evidencia žiadateľov

15.02.2018 00:00

Ekonomicky oprávnené náklady podľa druhu a formy poskytovaných sociálnych služieb

19.10.2016 11:07

Cenník nadštandardných služieb

Interná smernica k poskytovaniu nadštandardných služieb

07.02.2013 11:25

Tlačivá na stiahnutie, potrebné k podaniu žiadosti do zariadenia.

Aktuálne verejné obstarávania.

Koncepcia rozvoja

Interné smernice

Zriaďovacia listina

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Organizačná štruktúra

Prevencia kriminality

Prieskum spokojnosti s webstránkou zariadenia VIA LUX

Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Občianské združenie

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Občianské združenie VIA LUX

Andraščíkova 2

040 17 Košice - Barca

IBAN: SK 64 0200 0000 0030 9036 8258

IČO: 42319692

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS