O nás

Zariadenie VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ JUDr. Vojtech Hintoš.

Od 1.1.2020  zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS poskytuje nový druh sociálnej služby - Požičiavanie pomôcok   (Cenník spolu s informáciami o požičiavaní pomôcok je v časti Dokumenty). 

Kontaktná osoba: Mgr. Vargová Darina

Kontakt: 055/68 554 21

Email: vialux@domov-barca.sk

Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice - Barca. Je obklopené pamiatkovo chráneným parkom s umelo vytvoreným jazierkom, lavičkami a altánkom. Park klienti využívajú počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné aktivity a relax.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 250 klientov (zariadenie pre seniorov - 110 klientov, domov sociálnych služieb -100 klientov, špecializované zariadenie - 40 klientov),  o ktorých sa stará 152 členný kolektív zamestnancov.

 

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky KSK.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd. Vytvárať pre prijímateľov sociálnych služieb bezpečné prostredie, čo najviac približujúce sa domácemu prostrediu, v ktorom trávia každodenný život.

Strategickým cieľom zariadenia na roky 2019- 2021 je zlepšiť pripravenosť zariadenia na poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb v súlade s trendmi DEI pri zohľadnení narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúcemu sa počtu osôb vyššieho veku. 

 

Kontaktné miesto pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny

 

Od 1. augusta 2016 je v zariadení VIA LUX - DSS a ZpS zriadené Kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom Kontaktného miesta je poskytnúť pomoc a poradenstvo rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí formou informačných materiálov o tejto chorobe. Súčasťou Kontaktného miesta je aj Info bod, ktorý poskytuje užitočné rady a informácie do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou. Informačné letáky sú k dizpozícii v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS v miestnosti prvého kontaktu. 

Kontakt : 055/611 63 20

Email: vialux@domov-barca.sk

 

Aktuality
Národný projekt Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

27.10.2021 09:06
Vystúpenie Detského folklórneho súboru Hanička

Za dodržania všetkých protiepidemiologických nariadení sa dňa 22. 10. 2021 v átriu zariadenia stretli prijímatelia s deťmi z Detského folklórneho súboru Hanička z Košíc.

27.10.2021 08:56
„Letná olympiáda seniorov 2021“

Dňa 27.09.2021 sa naši seniori zúčastnili Letnej olympiády seniorov 2021, ktorá sa v spolupráci s Radou seniorov mesta Košice uskutočnila v športovo zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach.

30.09.2021 15:05
Návštevy historického centra mesta Košice „Remeslá voňajúce drevom“

V krásne slnečné dopoludnie dňa 8.9.2021 sa seniori zúčastnili návštevy historického centra mesta Košice.

10.09.2021 12:21
Športové hry 9.9.2021

Slnečný 9. september sa niesol v znamení športových hier.

09.09.2021 12:39
Grilovačka 25.8.2021

Slnečné počasie, ľudové piesne, spevy, tance, chutné občerstvenie, výborná nálada... 

26.08.2021 13:39
Chladené občerstvenie 10.8.2021

Chladené občerstvenie v lokálnom reštauračnom zariadení na letnej terase.

10.08.2021 12:25
Blumiáda 20.-22.7. 2021

„Žijeme len raz, práve tu a práve teraz“ – pod týmto heslom sa na Jahodnej aj tento rok konal medzinárodný 10. ročník Blumiády, na ktorej sa zúčastnili aj naše prijímateľky DSS.

27.07.2021 11:53
Návšteva historického centra mesta Košice

Dňa 20. 7. 2021 navštívili naši seniori historické centrum mesta Košice, kde ako prvá bola prehliadka najväčšieho kostola na Slovensku, ktorý je zároveň najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe.

27.07.2021 07:31
Výlet areál Anička 7.7.2021

Jedna z najvyhľadávanejších oddychových zón mesta Košice, rekreačný areál Anička ponúka v každom ročnom období dostatok príležitosti na relax.

07.07.2021 11:11
Powered by: Profistranky CMS