O nás

Zariadenie VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ JUDr. Vojtech Hintoš.

Od 1.1.2020  zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS poskytuje nový druh sociálnej služby - Požičiavanie pomôcok   (Cenník spolu s informáciami o požičiavaní pomôcok je v časti Dokumenty). 

Kontaktná osoba: Mgr. Vargová Darina

Kontakt: 055/68 554 21

Email: vialux@domov-barca.sk

Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice - Barca. Je obklopené pamiatkovo chráneným parkom s umelo vytvoreným jazierkom, lavičkami a altánkom. Park klienti využívajú počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné aktivity a relax.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 250 klientov (zariadenie pre seniorov - 110 klientov, domov sociálnych služieb -100 klientov, špecializované zariadenie - 40 klientov),  o ktorých sa stará 152 členný kolektív zamestnancov.

 

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky KSK.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd. Vytvárať pre prijímateľov sociálnych služieb bezpečné prostredie, čo najviac približujúce sa domácemu prostrediu, v ktorom trávia každodenný život.

Strategickým cieľom zariadenia na roky 2019- 2021 je zlepšiť pripravenosť zariadenia na poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb v súlade s trendmi DEI pri zohľadnení narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúcemu sa počtu osôb vyššieho veku. 

 

Kontaktné miesto pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny

 

Od 1. augusta 2016 je v zariadení VIA LUX - DSS a ZpS zriadené Kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom Kontaktného miesta je poskytnúť pomoc a poradenstvo rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí formou informačných materiálov o tejto chorobe. Súčasťou Kontaktného miesta je aj Info bod, ktorý poskytuje užitočné rady a informácie do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou. Informačné letáky sú k dizpozícii v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS v miestnosti prvého kontaktu. 

Kontakt : 055/611 63 20

Email: vialux@domov-barca.sk

 

Aktuality
Blumiáda 20.-22.7. 2021

„Žijeme len raz, práve tu a práve teraz“ – pod týmto heslom sa na Jahodnej aj tento rok konal medzinárodný 10. ročník Blumiády, na ktorej sa zúčastnili aj naše prijímateľky DSS.

27.07.2021 11:53
Návšteva historického centra mesta Košice

Dňa 20. 7. 2021 navštívili naši seniori historické centrum mesta Košice, kde ako prvá bola prehliadka najväčšieho kostola na Slovensku, ktorý je zároveň najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe.

27.07.2021 07:31
Národný projekt Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

08.07.2021 10:40
Výlet areál Anička 7.7.2021

Jedna z najvyhľadávanejších oddychových zón mesta Košice, rekreačný areál Anička ponúka v každom ročnom období dostatok príležitosti na relax.

07.07.2021 11:11
Letný koncert 29.6.2021

Dvaja talentovaní hudobníci, štyria Šmolkovia, krásna Šmolinka a šľachetný Gargamel.

29.06.2021 16:44
Výlet Jasov 2021

Začiatok leta sme využili na celodenný výlet do prírody Slovenského Rudohoria.

24.06.2021 16:36
Most úsmevov 2021

23. júna sa naši umelci z krúžku dramatoterapie predstavili na XVII. ročníku  festivalu dramatickej tvorivosti s názvom MOST ÚSMEVOV.

23.06.2021 11:06
Exkurzia v ZOO

Dňa 11.6.2021 sme navštívili Košickú ZOO. 

11.06.2021 06:36
Sladké potešenie

Počasie nám praje, tak sme to 10.6.2021 využili a zobrali sme prijímateľky špecializovaného zariadenia na sladké potešenie formou koláčika a kávičky do AIDY, na Hlavnej ulici.

10.06.2021 14:35
Výlet na Alpinku

Dňa 9.6.2021 sme sa s prijímateľmi zariadenia pre seniorov VIA LUX vybrali na výlet do rekreačného strediska ALPINKA, ktoré sa nachádza v Čermeľskom údolí.

09.06.2021 13:48
Powered by: Profistranky CMS