O nás

Zariadenie VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ JUDr. Vojtech Hintoš.

Od 1.1.2020  zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS poskytuje nový druh sociálnej služby - Požičiavanie pomôcok   (Cenník spolu s informáciami o požičiavaní pomôcok je v časti Dokumenty). 

Kontaktná osoba: Mgr. Vargová Darina

Kontakt: 055/68 554 21

Email: vialux@domov-barca.sk

Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice - Barca. Je obklopené pamiatkovo chráneným parkom s umelo vytvoreným jazierkom, lavičkami a altánkom. Park klienti využívajú počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné aktivity a relax.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 240 klientov (zariadenie pre seniorov - 100 klientov, domov sociálnych služieb -100 klientov, špecializované zariadenie - 40 klientov),  o ktorých sa stará 153 členný kolektív zamestnancov.

 

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky KSK.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd. Vytvárať pre prijímateľov sociálnych služieb bezpečné prostredie, čo najviac približujúce sa domácemu prostrediu, v ktorom trávia každodenný život.

Strategickým cieľom zariadenia na roky 2019- 2021 je zlepšiť pripravenosť zariadenia na poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb v súlade s trendmi DEI pri zohľadnení narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúcemu sa počtu osôb vyššieho veku. 

 

Kontaktné miesto pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny

 

Od 1. augusta 2016 je v zariadení VIA LUX - DSS a ZpS zriadené Kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom Kontaktného miesta je poskytnúť pomoc a poradenstvo rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí formou informačných materiálov o tejto chorobe. Súčasťou Kontaktného miesta je aj Info bod, ktorý poskytuje užitočné rady a informácie do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou. Informačné letáky sú k dizpozícii v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS v miestnosti prvého kontaktu. 

Kontakt : 055/611 63 20

Email: vialux@domov-barca.sk

 

Aktuality
Týždeň mozgu 2023

Každý rok v marci spája „Týždeň mozgu“ organizácie po celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií.

23.03.2023 08:49
Kino Úsmev 2023

Filmové predstavenie Snezenky a machri v kine Úsmev.

06.03.2023 14:29
Spolu to zvládneme 2023

Návšteva členiek Slovenského Červeného kríža v rámci projektu „Spolu to zvládneme“ je pre našich seniorov vždy pozitívnou motiváciou spoločných stretnutí.

06.03.2023 14:04
Darovanie kníh pre seniorov

14. február nie je len Dňom svätého Valentína, ale patrí aj Medzinárodnému dňu darovania knihy.

06.03.2023 13:36
Fašiangový bál 2023

16.2. sa naša jedáleň premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú krásnych masiek.

20.02.2023 15:18
Valentínske dopoludnie 2023

14. februára sa nielen na Slovensku, ale všade vo svete oslavuje sviatok sv. Valentína - patróna zaľúbených.

20.02.2023 14:04
My to zvládneme!

Dňa 9.2.2023 sa v jedálni zariadenia uskutočnilo stretnutie našich prijímateľov s členkami Slovenského Červeného kríža v rámci projektu „Spolu to zvládneme“.

14.02.2023 07:44
Vianočné trhy a Deň otvorených dverí

Dňa 16. 12. 2022 sa v zariadení VIA LUX DSS a ZpS uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý bol okrem prezentácie zariadenia doplnený o bohatý program.

19.12.2022 10:42
Mikuláš 2022

,,Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku, či koláča makového, či koníka medového.

13.12.2022 12:24
Divadelné predstavenie „Liliom“

Dňa 29. 11. 2022 prijímatelia nášho zariadenia navštívili historickú budovu Štátneho divadla v Košiciach, kde sa zúčastnili divadelného predstavenia Liliom.

05.12.2022 07:53
Powered by: Profistranky CMS