O nás
Predvianočné posedenie

Pri príležitosti koncoročného posedenia pri živej vyzdobenej jedličke si dňa 20.11.2020 prijímatelia nášho zariadenia pripravili dojímavý predvianočný program. Prostredníctvom piesni, básni a vinšov zaželali všetkým šťastné, veselé a požehnané sviatky plné lásky, radosti a božieho požehnania. Popriali nám veľa zdravia do nového roku 2020.

Na záver si všetci pri vianočnom stromčeku zaspievali tradičnú ,, Tichú noc."

21.12.2019 12:54
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS