O nás
Predvianočné posedenie

Pri príležitosti koncoročného posedenia pri živej vyzdobenej jedličke si dňa 20.11.2020 prijímatelia nášho zariadenia pripravili dojímavý predvianočný program. Prostredníctvom piesni, básni a vinšov zaželali všetkým šťastné, veselé a požehnané sviatky plné lásky, radosti a božieho požehnania. Popriali nám veľa zdravia do nového roku 2020.

Na záver si všetci pri vianočnom stromčeku zaspievali tradičnú ,, Tichú noc."

21.12.2019 12:54
Vyhľadávanie
Galéria fotografií
Rehabilitácia
Rehabilitácia
Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS