Archív
My to zvládneme!

Dňa 9.2.2023 sa v jedálni zariadenia uskutočnilo stretnutie našich prijímateľov s členkami Slovenského Červeného kríža v rámci projektu „Spolu to zvládneme“. Cieľom stretnutia bolo vzájomné porozumenie medzi dvoma generáciami. Úvodom členky SČK informovali prítomnýcho prvej pomoci pri zlomeninách horných a dolných končatín, ako aj o liečení chrípkových ochorení, poprípade recepty rôznych druhov čajov na upokojenie dráždivého kašľa. Zároveň si naši prijímatelia mohli vyskúšať tvorivú činnosť pri výzdobe fašiangových škrabošiek, ktoré použijú na blížiacom sa fašiangovom bále v zariadení.

14.02.2023 07:44
Powered by: Profistranky CMS