Archív
Mikuláš 2022

,,Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku, či koláča makového, či koníka medového. Veď ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš.“

V priestoroch nášho zariadenia nás navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi čertíkom a anjelikom. Niektorí prijímatelia Mikuláša potešili krásnou básničkou alebo pesničkou. Každý z prijímateľov dostal mikulášsky balíček plný sladkostí, ale aj zdravého ovocia. Atmosféra bola plná dobrej a priateľskej nálady, niesla sa v predvianočnom duchu.

13.12.2022 12:24
Powered by: Profistranky CMS