Archív
Vedomostný kvíz 2018

Prijímatelia VIA LUX – Domova sociálnych služieb sa stretli na kvízovom popoludní v rámci činnosti Rozvoja rozumových schopnosti. Svoje vedomosti získané aj na tejto činnosti si otestovali 12 prijímatelia. Vytvorili šesť družstiev a v šiestich kolách mali  možnosť prezentovať svoje vedomosti z oblastí: všeobecných znalosti, gramatickej šikovnosti, z histórie, športu a prírodopisu. Záver kvízu tvorila séria otázok zo zemepisu a poznania slovenských miest. Prijímatelia na kvíz boli pripravení a prejavili svoju súťaživosť. Súčasťou kvízu bola aj prednáška pani RNDr. Terézie Kiskovej  PhD.  na tému Mozog a pamäť s praktickým tréningom. Na záver boli všetci odmenení malými pozornosťami. Kvízové popoludnie bolo spríjemnením života v zariadení.

21.11.2018 10:29
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS