Archív
Vedomostný kvíz 2018

Prijímatelia VIA LUX – Domova sociálnych služieb sa stretli na kvízovom popoludní v rámci činnosti Rozvoja rozumových schopnosti. Svoje vedomosti získané aj na tejto činnosti si otestovali 12 prijímatelia. Vytvorili šesť družstiev a v šiestich kolách mali  možnosť prezentovať svoje vedomosti z oblastí: všeobecných znalosti, gramatickej šikovnosti, z histórie, športu a prírodopisu. Záver kvízu tvorila séria otázok zo zemepisu a poznania slovenských miest. Prijímatelia na kvíz boli pripravení a prejavili svoju súťaživosť. Súčasťou kvízu bola aj prednáška pani RNDr. Terézie Kiskovej  PhD.  na tému Mozog a pamäť s praktickým tréningom. Na záver boli všetci odmenení malými pozornosťami. Kvízové popoludnie bolo spríjemnením života v zariadení.

21.11.2018 10:29
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS