Archív
Vedomostný kvíz 2018

Prijímatelia VIA LUX – Domova sociálnych služieb sa stretli na kvízovom popoludní v rámci činnosti Rozvoja rozumových schopnosti. Svoje vedomosti získané aj na tejto činnosti si otestovali 12 prijímatelia. Vytvorili šesť družstiev a v šiestich kolách mali  možnosť prezentovať svoje vedomosti z oblastí: všeobecných znalosti, gramatickej šikovnosti, z histórie, športu a prírodopisu. Záver kvízu tvorila séria otázok zo zemepisu a poznania slovenských miest. Prijímatelia na kvíz boli pripravení a prejavili svoju súťaživosť. Súčasťou kvízu bola aj prednáška pani RNDr. Terézie Kiskovej  PhD.  na tému Mozog a pamäť s praktickým tréningom. Na záver boli všetci odmenení malými pozornosťami. Kvízové popoludnie bolo spríjemnením života v zariadení.

21.11.2018 10:29
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS