Archív
Týždeň mozgu IV

VIA LUX DSS a ZpS sa už po štvrtý krát zapojilo do medzinárodnej akcie ,,Týždeň mozgu“ v dňoch od 12.3.2018 – 18.3.2018.

Prvý deň 13.03.2018 si prijímatelia obohatili svoje vedomosti o mozgu a jeho funkciách prostredníctvom prednášky, ktorú si pre nich pripravila psychologička Mgr. Farkašovská. Následne si zamestnanci pripravili pre prijímateľov spoločenské hry, ako jednu z hravých foriem aktivít precvičovania si pamäte, pozornosti a jemnej motoriky.

Druhý deň 14.03.2018 bol zameraný na kognitívne vedomosti prostredníctvom súťaže a kvízu. Do súťaže sa zapojilo 6 trojčlenných družstiev, ktoré v závere dostali krásne vecné ceny. A aby si aj ostatní prítomní mohli vyskúšať svoje vedomosti, pre nich bol pripravený kvíz, v ktorom prijímatelia pomocou pripravených pomôcok odpovedali na jednotlivé otázky „áno“ alebo „nie“.

IV. ročník účasti nášho zariadenia na „Týždeň mozgu“ sa niesol medzi prijímateľmi opakovane vo veselej nálade.

 
20.03.2018 14:15
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS