Archív
Týždeň mozgu a Deň otvorených dverí

VIA LUX DSS a ZpS sa už po tretí krát zapojilo do medzinárodnej akcie ,,Týždeň mozgu“ v dňoch od 13.3.2017 – 19.3.2017. Prvý deň 13.3.2017 slávnostne otvorila riaditeľka Mudráková. Prijímatelia si obohatili svoje vedomosti o mozgu a jeho funkciách prostredníctvom prednášky, ktorú si pripravil náš odborný zamestnanec. Všetci prítomní sa mohli zapájať do diskusie, po zaujímavom a pútavom výklade. Na pozvanie zariadenia navštívil prijímateľov Spolok medikov. Pre prijímateľov si pripravili rôzne spoločenské hry, ktorými si precvičovali jemnú motoriku, pozornosť a pamäť. Zároveň sa mohli ponúknuť sladkou pozornosťou, ktorú pripravili študenti zo Spolku medikov.

Nasledujúci deň bol otvorený krásnymi piesňami v podaní hudobnej skupiny LUX. Svoju pozitívnu náladu preniesli aj na súťažiacich, ktorí si zmerali svoje kognitívne vedomosti v rôznych súťažiach. Do súťaže sa zapojilo 6 trojčlenných družstiev. Celý priebeh súťaže bol pod dohľadom odbornej poroty, ktorá vyhodnotila výsledky jednotlivých družstiev. Predsedníčka poroty pani riaditeľka odovzdala súťažiacim krásne vecné ceny. Naši súťažiacich prišli povzbudiť v rámci ,,Dňa otvorených dverí“ aj ich blízki príbuzní a priatelia.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
22.03.2017 13:48
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS