Archív
Tancuj srdcom 2018

Dňa 21.9.2018 dvaja prijímatelia DSS a ZpS VIA LUX Košice-Barca, reprezentovali zariadenie na II.ročníku tanečno-pohybovej súťaže " Tancuj srdcom" v Rožňave. Cieľom súťaže bola podpora a rozvoj schopnosti a zručnosti v oblasti mobility, koordinácie pohybu v súlade s hudbou, rytmom, melódiou a dynamikou. Súťaž organizovala Jasanima - domov sociálnych služieb Rožňava. Zariadenie reprezentoval tanečný pár s vystúpením novomanželského tanca. Vystúpenie malo úspech, bolo zážitkom pre učinkujúcich aj pre zúčastnených. Prítomní ich odmenili silným aplauzom. Pre prijímateľov bola táto akcia povzbudzujúca do ďalšieho obdobia.

28.09.2018 13:43
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS