Archív
Tancuj srdcom 2018

Dňa 21.9.2018 dvaja prijímatelia DSS a ZpS VIA LUX Košice-Barca, reprezentovali zariadenie na II.ročníku tanečno-pohybovej súťaže " Tancuj srdcom" v Rožňave. Cieľom súťaže bola podpora a rozvoj schopnosti a zručnosti v oblasti mobility, koordinácie pohybu v súlade s hudbou, rytmom, melódiou a dynamikou. Súťaž organizovala Jasanima - domov sociálnych služieb Rožňava. Zariadenie reprezentoval tanečný pár s vystúpením novomanželského tanca. Vystúpenie malo úspech, bolo zážitkom pre učinkujúcich aj pre zúčastnených. Prítomní ich odmenili silným aplauzom. Pre prijímateľov bola táto akcia povzbudzujúca do ďalšieho obdobia.

28.09.2018 13:43
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS