Archív
Tancuj srdcom...

Na 1. ročník tanečno – pohybovej súťaže prijímateľov sociálnych služieb sa zapojilo aj naše zariadenie, ktoré reprezentoval prijímateľ z úseku domova sociálnych služieb. Dňa 28.9.2017 sa v Mestskej sále Mestského úradu v Rožňave roztancovali prijímatelia zo zariadení, ktoré sú v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Svojimi tanečnými vystúpeniami ohúrili porotu a roztancovali publikum. Počas celej spoločenskej akcie panovala príjemná tanečná atmosféra. V závere boli všetci tanečníci odmenení diplomom  a sladkou odmenou.

06.10.2017 07:40
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS