Archív
Stretnutie s rodinnými príslušníkmi 2017

V spoločenskej miestnosti úseku domova sociálnych služieb na 4. oddelení sa konalo stretnutie rodinných príslušníkov a priateľov našich prijímateľov. Všetkých prítomných privítala vedúca úseku Mgr. Vargová. Rodinný príslušníci mali možnosť nahliadnuť do diania v našom zariadení prostredníctvom krátkej video - prezentácie. Naša prijímateľka nám svojou básňou spríjemnila popoludňajšie spoločné chvíle. 

03.10.2017 13:57
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Občianské združenie

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Občianské združenie VIA LUX

Andraščíkova 2

040 17 Košice - Barca

IBAN: SK 64 0200 0000 0030 9036 8258

IČO: 42319692

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS