Archív
Stretnutie národnostných menšín

Spolužitie národnostných menšín na Slovensku je témou, o ktorej sa hovorí veľmi veľa, no mnohí o nej vedia len sporadicky. V zariadení VIA LUX Košice – Barca sa dňa 31.3.2015 uskutočnila beseda na túto tému. Oslovení prijímatelia patriaci do jednotlivých menšín sa aktívne zapojili do diskusie, kde nám priblížili svoje zvyky, tradície a kultúru. Pre spolunažívanie prijímateľov nie je dôležitá národnosť, ale tolerancia, porozumenie a úcta.

07.04.2015 12:16
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS