Archív
Stretnutie národnostných menšín

Spolužitie národnostných menšín na Slovensku je témou, o ktorej sa hovorí veľmi veľa, no mnohí o nej vedia len sporadicky. V zariadení VIA LUX Košice – Barca sa dňa 31.3.2015 uskutočnila beseda na túto tému. Oslovení prijímatelia patriaci do jednotlivých menšín sa aktívne zapojili do diskusie, kde nám priblížili svoje zvyky, tradície a kultúru. Pre spolunažívanie prijímateľov nie je dôležitá národnosť, ale tolerancia, porozumenie a úcta.

07.04.2015 12:16
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS