Archív
Športové hry VIA LUX 2016

„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“.

V tomto duchu sa aj tento rok konali športové hry pre prijímateľov zariadenia VIA LUX DSS a ZpS Košice - Barca. Športový deň sa uskutočnil v príjemnom prostredí v parku blízko zariadenia.

Po úvodnom otvorení športových hier pani riaditeľkou Ing. Mudrákovou a sľube športovcov nasledovali samotné súťaže. Súťažilo sa v deviatich rozličných disciplínach, na ktorých priebeh dohliadala porota. Všetky družstvá preukázali svoju silu, tímovú spoluprácu a vedomosti. Záver športového dňa bol ukončený odovzdaním diplomov a symbolických cien.

08.07.2016 12:26
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS