Archív
ŠPORT BEZ BARIÉR 2017

Dňa 25.5.2017 sa prijímatelia zariadenia VIA LUX – DSS a ZpS zúčastnili športového podujatia pod názvom „ŠPORT BEZ BARIÉR“, ktorého usporiadateľom bolo mesto Košice, Mestská časť Košice – Juh a Rada seniorov mesta Košice. Akcia sa uskutočnila v Športovo zábavnom areály na Alejovej ulici v Košiciach. Cieľom akcie bolo podporiť športovú aktivitu zdravotne znevýhodnených občanov v rôznych športových disciplínach, vytvárať dobré medziľudské vzťahy a športovať v duchu fair – play.  Našim súťažiacim sa najviac páčili športové disciplíny, v ktorých úspešne uspeli, alebo boli pre nich zaujímavé, napr. ako bol  Petangue. Za športové výkony boli všetci zúčastnení odmenení účastníckym listom a medailou, čomu sa veľmi potešili. Veselú športovú atmosféru spestrili športovci spevom a tancom na ihrisku.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
30.05.2017 14:23
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS