Archív
Spolu to zvládneme

Dňa 5.3.2019 sa v S - klube uskutočnilo stretnutie našich prijímateľov s dobrovoľníčkami zo Slovenského Červeného kríža v rámci projektu „Spolu to zvládneme“. Cieľom stretnutia bolo vzájomné porozumenie medzi dvoma generáciami. Úvodom dobrovoľníčky informovali prítomných o funkcii srdca človeka, prečo srdce bije, aká je normálna hodnota pulzu, prečo zlyháva, aká je správna životospráva pre zdravý chod tohto svalového orgánu ako aj s prevenciou srdcových chorôb. Zároveň si naši prijímatelia mohli vyskúšať tvorivú činnosť pri maľovaní hlinených srdiečok. Vypálené srdiečka prinesú dobrovoľníčky na ďalšie príjemné stretnutie, na ktoré sa všetci veľmi tešia.

08.03.2019 12:43
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS