Archív
Spolu to zvládneme

Dňa 5.3.2019 sa v S - klube uskutočnilo stretnutie našich prijímateľov s dobrovoľníčkami zo Slovenského Červeného kríža v rámci projektu „Spolu to zvládneme“. Cieľom stretnutia bolo vzájomné porozumenie medzi dvoma generáciami. Úvodom dobrovoľníčky informovali prítomných o funkcii srdca človeka, prečo srdce bije, aká je normálna hodnota pulzu, prečo zlyháva, aká je správna životospráva pre zdravý chod tohto svalového orgánu ako aj s prevenciou srdcových chorôb. Zároveň si naši prijímatelia mohli vyskúšať tvorivú činnosť pri maľovaní hlinených srdiečok. Vypálené srdiečka prinesú dobrovoľníčky na ďalšie príjemné stretnutie, na ktoré sa všetci veľmi tešia.

08.03.2019 12:43
Vyhľadávanie
Galéria fotografií
Terapeutické bábiky
Terapeutické bábiky
Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS