Archív
Slovensko v tradíciách

S blížiacimi sa sviatkami jari a Veľkej noci bolo v DSS a ZpS Barca usporiadané dopoludnie pod názvom ,,Slovensko v tradíciách“. Vystúpila ženská spevácka skupina z Jednoty dôchodcov Košice – Sever. Pri príchode boli prítomní privítaní starým slovanským zvykom – chlebom a soľou. Súčasťou dopoludnia bola aj výstava tradičných predmetov, ktoré boli zachované od našich predkov. Aj mladší prijímatelia mali možnosť sa s nimi zoznámiť. Vystúpenie speváckej skupiny malo úspech, prijímatelia sa zapojili tancom a spevom. Občerstvenie malo tradičnú príchuť – klobásy, slanina a škvarky. Prijímatelia boli oboznámení s tradičnými remeslami našich predkov, ktoré sa zachovávajú dodnes v zariadení – tkanie kobercov, výroba predmetov z dreva, upomienkové predmety vyrábané so slovanskými ornamentmi, vyšívanie, pletenie a háčkovanie. Záverom dopoludnia bola výstava veľkonočných výrobkov.

 
09.04.2018 09:47
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS