Archív
Slovensko v tradíciách

S blížiacimi sa sviatkami jari a Veľkej noci bolo v DSS a ZpS Barca usporiadané dopoludnie pod názvom ,,Slovensko v tradíciách“. Vystúpila ženská spevácka skupina z Jednoty dôchodcov Košice – Sever. Pri príchode boli prítomní privítaní starým slovanským zvykom – chlebom a soľou. Súčasťou dopoludnia bola aj výstava tradičných predmetov, ktoré boli zachované od našich predkov. Aj mladší prijímatelia mali možnosť sa s nimi zoznámiť. Vystúpenie speváckej skupiny malo úspech, prijímatelia sa zapojili tancom a spevom. Občerstvenie malo tradičnú príchuť – klobásy, slanina a škvarky. Prijímatelia boli oboznámení s tradičnými remeslami našich predkov, ktoré sa zachovávajú dodnes v zariadení – tkanie kobercov, výroba predmetov z dreva, upomienkové predmety vyrábané so slovanskými ornamentmi, vyšívanie, pletenie a háčkovanie. Záverom dopoludnia bola výstava veľkonočných výrobkov.

 
09.04.2018 09:47
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS