Archív
Oslavy významných životných jubileí 104 rokov - p. M. Zaffiryová a p. M. Terifajová

Dňa 9.9.2015 oslávili svoje významné životné jubileá - dožitých 104 rokov dve klientky nášho zariadenia, pani Mária Terifajová a pani Mária Zaffíryová. Pevné zdravie, vitalitu a veľa príjemných chvíľ v kruhu najbližších im popriala rodina,  námestníčka primátora mesta Košice Renáta Lenártová, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Zuzana Jusková, riaditeľka zariadenia VIA LUX – DSS a ZpS Naďa Mudráková, ďalší gratulanti a hostia. K dobrej nálade im zahrala aj hudobná skupina LUX a dve básne im zarecitovali klientky nášho zariadenia.

 
11.09.2015 10:48
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS