Archív
Návšteva verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach - Barci spojená s canisterapiou

Dňa 20.01.2016 prijímatelia DSS v poobedňajších hodinách navštívili verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košicicach – Barci. Prijímatelia si vypočuli výklad o histórii knižnice, jej vzniku a o rôznych žánroch kníh, ktoré sa v knižnici nachádzajú. Boli informovaní o spôsobe vypožičiavania si kníh. Prekvapením pre prijímateľov bolo to, že návšteva knižnice bola spojená s canisterapiou. Canisterapeutické metódy nám predviedla pani Sotáková, ktorá prijímateľom porozprávala o spôsoboch práce so psíkmi. Prijímateľom sa návšteva knižnice veľmi páčila a bola ukončená dohodnutím si ďalšieho podobného stretnutia.

25.01.2016 12:26
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS