Archív
Návšteva v zariadení VIA LUX - DSS a ZpS

Dňa  15.11.2013   navštívili  zariadenie  VIA LUX - DSS a ZpS  v  Košiciach  významní  hostia: Doc.JUDr.Robert Fico - predseda vlády Slovenskej republiky, JUDr.Zdenko Trebuľa - predseda Košického samosprávneho kraja,  MUDr. Richard Raši, PhDr.,MPH - primátor  mesta  Košice, Ing.Peter Žiga, PhD.  - minister životného  prostredia SR a Ing. Zuzana Jusková - vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK. Prijímatelia zariadenia privítali hostí piesňou a obdarovali ich vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

Bc. M. Šimková, 18.11.2013 14:44
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS