Archív
Návšteva Múzea letectva v Košiciach 2019

Jeden z posledných letných dní využili prijímatelia časti Domova sociálnych služieb na návštevu Múzea letectva v Košiciach. Dňa 10.9.2019 mohli za prítomnosti sprievodcu obdivovať históriu letectva od prvých pokusov človeka dostať sa do vzduchu prostredníctvom rôznych technických prostriedkov až po súčasnosť. Zážitkom bola možnosť pozrieť sa na palubu vládneho špeciálnu, ktorý je od roku 2017 súčasťou exponátu tohto múzea. Niektorí prijímatelia si zaspomínali na časy prežité v povinnej vojenskej službe, ktoré trávili práve pri týchto strojoch. Prijímatelia boli nadšení a neskrývali radosť z možnosti navštíviť túto časť Košického letiska.

16.09.2019 13:09
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS