Archív
Návšteva Múzea leteckej a cestnej dopravy

Úsek starostlivosti o klienta usporiadal dňa 2.10.2013 pre prijímateľov návštevu Múzea leteckej a cestnej dopravy. Súčasťou prehliadky bol odborný výklad zameraný na históriu vystavených lietadiel z celého sveta. Počas prehliadky cestnej dopravy prijímatelia mali možnosť dozvedieť sa o tom, ako sa vyvíjala cestná doprava a vidieť automobily a motocykle, na ktoré sa niektorí prijímatelia ešte pamätajú. Akcia medzi prijímateľmi mala veľmi pozitívny ohlas.

Mgr. L.Sakáčová, 04.10.2013 12:46
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS