Archív
Našim jubilantom

Dňa 18.10.2013 sme pri príležitosti mesiaca úcty k starším oslávili okrúhle životné jubileá našich prijímateľov. Oslávencom zablahoželala pani riaditeľka Ing. Nadežda Mudráková. K slávnostnej atmosfére prispeli aj deti z MŠ svojim kultúrnym programom.

Bc. A.Fričovská, 21.10.2013 13:58
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS