Archív
Medzinárodný deň priateľstva

V živote sú chvíle, kedy premýšľame o priateľstve, o jeho prospešnosti či opaku. V núdzi poznáš priateľa. Priateľ je človek, ktorý príde, keď všetci ostaní odídu. Aj v našom zariadení si prijímatelia úseku DSS pripomenuli Medzinárodný deň priateľstva dňa 30.07.2015. Na spoločnom stretnutí sme sa rozprávali o potrebe priateľstva, ktoré je zvlášť dôležité v zariadení, kde prijímatelia žijú bez svojich najbližších príbuzných. Na posedení sme si zaspievali aj známe pesničky o priateľstve, prečítali sme si zopár citátov. Akcia sa stretla s veľkým záujmom, prijímatelia boli veľmi dojatí a všetci sme si sľúbili viac spolupatričnosti, pomoci, ohľaduplnosti a priateľstva medzi sebou. Na záver stretnutia si prijímatelia medzi sebou vymenili náramky priateľstva.

11.08.2015 10:59
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS