Archív
Medzinárodný deň priateľstva

V živote sú chvíle, kedy premýšľame o priateľstve, o jeho prospešnosti či opaku. V núdzi poznáš priateľa. Priateľ je človek, ktorý príde, keď všetci ostaní odídu. Aj v našom zariadení si prijímatelia úseku DSS pripomenuli Medzinárodný deň priateľstva dňa 30.07.2015. Na spoločnom stretnutí sme sa rozprávali o potrebe priateľstva, ktoré je zvlášť dôležité v zariadení, kde prijímatelia žijú bez svojich najbližších príbuzných. Na posedení sme si zaspievali aj známe pesničky o priateľstve, prečítali sme si zopár citátov. Akcia sa stretla s veľkým záujmom, prijímatelia boli veľmi dojatí a všetci sme si sľúbili viac spolupatričnosti, pomoci, ohľaduplnosti a priateľstva medzi sebou. Na záver stretnutia si prijímatelia medzi sebou vymenili náramky priateľstva.

11.08.2015 10:59
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS