Archív
Medzinárodný deň priateľstva

V živote sú chvíle, kedy premýšľame o priateľstve, o jeho prospešnosti či opaku. V núdzi poznáš priateľa. Priateľ je človek, ktorý príde, keď všetci ostaní odídu. Aj v našom zariadení si prijímatelia úseku DSS pripomenuli Medzinárodný deň priateľstva dňa 30.07.2015. Na spoločnom stretnutí sme sa rozprávali o potrebe priateľstva, ktoré je zvlášť dôležité v zariadení, kde prijímatelia žijú bez svojich najbližších príbuzných. Na posedení sme si zaspievali aj známe pesničky o priateľstve, prečítali sme si zopár citátov. Akcia sa stretla s veľkým záujmom, prijímatelia boli veľmi dojatí a všetci sme si sľúbili viac spolupatričnosti, pomoci, ohľaduplnosti a priateľstva medzi sebou. Na záver stretnutia si prijímatelia medzi sebou vymenili náramky priateľstva.

11.08.2015 10:59
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS