Archív
Medzinárodný deň hudby

Hudba je konkrétnejší druh umenia, ktorého výrazovými prostriedkami sú tóny, harmónia, melódia, rytmus a farba. Hudba je matematická veda.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby sa uskutočnilo hudobné posedenie s prijímateľmi úseku DSS. Cieľom bolo lepšie poznať hudobné umenie, priateľstvo medzi národmi a vzájomné uznanie estetických hodnôt. Celá atmosféra bola spríjemnená hrou na klavíri našej prijímateľky pani Mgr. Art. M. Ivanovej.

14.10.2016 13:35
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Občianské združenie

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Občianské združenie VIA LUX

Andraščíkova 2

040 17 Košice - Barca

IBAN: SK 64 0200 0000 0030 9036 8258

IČO: 42319692

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS