Archív
Medzinárodný deň hudby

Hudba je konkrétnejší druh umenia, ktorého výrazovými prostriedkami sú tóny, harmónia, melódia, rytmus a farba. Hudba je matematická veda.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby sa uskutočnilo hudobné posedenie s prijímateľmi úseku DSS. Cieľom bolo lepšie poznať hudobné umenie, priateľstvo medzi národmi a vzájomné uznanie estetických hodnôt. Celá atmosféra bola spríjemnená hrou na klavíri našej prijímateľky pani Mgr. Art. M. Ivanovej.

14.10.2016 13:35
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS