Archív
Literárny maratón 2012

Cieľom literárneho maratónu je propagovať literatúru a jej autorov prostredníctvom zážitkového čítania. Špecifickým znakom tohtoročného čítania bol akcent na poéziu. Prednášateľmi poézie boli žiaci 2. ročníka košického konzervatória. Príjemným spestrením medzi jednotlivými prednesmi ukážok tvorby zahraničných autorov bola hra na gitare, ktorá sa niesla v duchu španielského temperamentu. Keďže rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a medzigeneračného dialógu, tohtoročný literárny maratón zavítal aj do nášho zariadenia.

     
31.05.2012 14:06
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS