Archív
Fašiangová zábava 2016

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, práve tieto slová symbolizujú obdobie od Troch kráľov až po Popolcovú stredu, po ktorej prichádza veľký pôst. Aj v našom zariadení sa dňa 02.02. 2016 konal Fašiangový ples, ktorý svojim príhovorom zahájila p. riaditeľka Mudráková. Do tanca a pohody nám hrala spevácka skupina Pavelčákovci. V priebehu veselice sa podávali sladké šišky. Veľkým prekvapením pre našich prijímateľov bola aj fašiangová torta. Ples bol ukončený losovaním tomboly, kde si prijímatelia mohli prevziať krásne vecné ceny.

 

 
12.02.2016 12:32
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Občianské združenie

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Občianské združenie VIA LUX

Andraščíkova 2

040 17 Košice - Barca

IBAN: SK 64 0200 0000 0030 9036 8258

IČO: 42319692

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS