Archív
Canisterapia 2015

Dňa 5.3.2015 sa uskutočnila v zariadení VIA LUX canisterapia, ktorá potešila mnohých prijímateľov. Je to jedna z nových foriem terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Prijímatelia mohli psíkov pohladkať, či dokonca ich za poslušnosť odmeniť dobrotou. Imobilní prijímatelia, ktorých psi potešili na izbách, mali zo stretnutia prijemný zážitok. Radosť a spokojnosť prijímateľov bola viditeľná od samého začiatku až po koniec canisterapie.

   
         
     

 

 

 
12.03.2015 08:22
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS