Archív
Animoterapia

Animoterapia je liečenie pomocou zvierat. Využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie človeka. Liečivé pôsobenie zvieraťa do značnej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, ktorú sú zvieratá schopné prejaviť. Uspokojenie týchto potrieb v kombinácii s dotykom živej bytosti pomáha uviesť prijímateľov do lepšieho duševného stavu. V našom zariadení sme začali využívať metódu animoterapie, ktorú nám prišli previesť študenti zo strednej veterinárnej školy. Naši prijímatelia sa zoznámili s rôznymi druhmi zvierat, ktoré bežne v našom okolí nestretávame. Prejavili veľký záujem o túto terapiu a potešili sa novým zaujímavým poznatkom.

21.10.2015 08:25
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Občianské združenie

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Občianské združenie VIA LUX

Andraščíkova 2

040 17 Košice - Barca

IBAN: SK 64 0200 0000 0030 9036 8258

IČO: 42319692

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS