Archív
105 rokov – p. M. Zaffiryová a p. M. Terifajová

Dňa 8.9.2016 oslávili svoje významné životné jubileá – dožitých 105 rokov dve klientky zariadenia VIA LUX – DSS a ZpS, pani Mária Terifajová a pani Mária Zaffíryová. Pevné zdravie, vitalitu a veľa príjemných chvíľ v kruhu najbližších im popriala riaditeľka zariadenia pani Mudráková N., námestníčka primátora mesta Košice pani Lenártová R., riaditeľ Úradu KSK pán Bernát O. a vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva pani Jusková Z.. K blahoželaniu sa pripojil aj starosta MČ Košice – Barca pán Krištof F., farár vo farnosti Barca vdp. Vihonský J., rodina, ďalší gratulanti a hostia. K dobrej nálade jubilantkám zahrala aj hudobná skupina Lux.

 
30.09.2016 10:33
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS