Archív
,,Zlatý slávik 2015“

Dňa 19.11.2015 sa v Košiciach – Barci uskutočnil 1. ročník speváckej súťaže ,,Zlatý slávik“. Zúčastnilo sa na ňom16 prijímateľov z 9 zariadení nášho kraja. Hudba a spev je to, čo je im veľmi blízke. Súťažiaci neváhali vystúpiť na pódium a sálou sa niesol kolotoč krásnych ľudových, ale aj moderných piesní. Tak ako na každej súťaži, tak aj na našej nesmela chýbať porota a hostia. Podujatie bolo naplnené láskou, dobrou náladou a pozitívnou energiou. Pre súťažiacich, ale aj hostí bolo pripravené občerstvenie. Každý súťažiaci bol odmenený okrem bohatého potlesku aj sladkou medailou a diplomom.

 

01.12.2015 10:16
Vyhľadávanie
Galéria fotografií
Knižnica
Knižnica
Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS