Archív
„Stretnutie s rodinnými príslušníkmi a priateľmi klientov“

Dňa 2.6.2016 v odpoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie, na ktoré prijali pozvanie rodinní príslušníci a priatelia klientov VIA LUX – DSS a ZpS.  Privítaním otvorila stretnutie pani PhDr. Vereščáková, ktorá zároveň predstavila ukážku filmu o našom zariadení. Prítomní rodinní príslušníci, priatelia klientov ako aj samotní klienti si zároveň vypočuli výsledky dotazníkov ohľadom zisťovania kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení a vypočuli si ročný plán kultúrno – spoločenských akcií nielen už uskutočnených, ale aj pripravovaných v roku 2016. Všetci zúčastnení mali možnosť anonymne vyplniť anketové lístky, prezrieť si kroniky zariadenia a miestnosti voľno – časových aktivít, v ktorých ich príbuzní a priatelia trávia svoj voľný čas. Záverom prebiehala voľná diskusia pripomínajúca veľmi príjemné rodinné stretnutie, ktoré sa nieslo v priateľskom duchu plných otázok a rôznych názorov.

 
14.06.2016 07:51
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS