Archív
„Stretnutie s rodinnými príslušníkmi a priateľmi klientov“

Dňa 2.6.2016 v odpoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie, na ktoré prijali pozvanie rodinní príslušníci a priatelia klientov VIA LUX – DSS a ZpS.  Privítaním otvorila stretnutie pani PhDr. Vereščáková, ktorá zároveň predstavila ukážku filmu o našom zariadení. Prítomní rodinní príslušníci, priatelia klientov ako aj samotní klienti si zároveň vypočuli výsledky dotazníkov ohľadom zisťovania kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení a vypočuli si ročný plán kultúrno – spoločenských akcií nielen už uskutočnených, ale aj pripravovaných v roku 2016. Všetci zúčastnení mali možnosť anonymne vyplniť anketové lístky, prezrieť si kroniky zariadenia a miestnosti voľno – časových aktivít, v ktorých ich príbuzní a priatelia trávia svoj voľný čas. Záverom prebiehala voľná diskusia pripomínajúca veľmi príjemné rodinné stretnutie, ktoré sa nieslo v priateľskom duchu plných otázok a rôznych názorov.

 
14.06.2016 07:51
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS