Archív
„Stretnutie s rodinami“

Pre upevnenie dobrých vzťahov medzi pracovníkmi zariadenia a rodinnými príslušníkmi, či priateľmi našich prijímateľov sme usporiadali v jedálni stretnutie, ktoré sa konalo dňa 5. 9. 2017 s týmto programom:

-          Prezentácia jednotlivých aktivít za časť ZpS – dataprojektor

-         Oboznámenie s pripravovanými kultúrno-spoločenskými akciami a aktivitami do konca roka 2017

-        Oboznámenie so samohodnotením a hodnotením kvality poskytovaných sociálnych      služieb za             1. polrok 2017

-         Prehliadka tvorivých dielní a zariadenia

-         Diskusia

V závere sme sa rozlúčili s prijímateľmi a návštevníkmi s prianím, aby sme sa o rok takto všetci zišli pri ďalšom stretnutí.

19.09.2017 08:43
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS