Archív
Zlatý slávik 2018

Dňa 24.10.2018 v kultúrnom dome Košice – Barca sa uskutočnil 4. ročník speváckej súťaže „Zlatý Slávik“. Do súťaže sa okrem nášho zariadenia zapojilo aj ďalších 11 zariadení, ktoré sú v pôsobnosti Košického, ale aj Prešovského samosprávneho kraja. Súťažiaci sa poctivo pripravovali, vystupovali s nadšením a snažili sa o čo najlepšie odprezentovať svoje výkony. Do nálady nám hrala cimbalová hudobná skupina LEVOČAN. Po zrelej úvahe sa trojčlenná porota zhodla na to, že víťazmi sú všetci súťažiaci. Ich výkony odmenila, balíčkom, diplomom a medailou. Na záver sme sa rozlúčili spoločnou pesničkou a veríme, že sa o rok stretneme opäť.

   
   
   
   
29.10.2018 08:30
Powered by: Profistranky CMS