Archív
Zlatý Slávik 2017

Dňa 7.11.2017 v sále kultúrneho domu Košice - Šebastovce sa  uskutočnil 3. ročník speváckej súťaže ,,Zlatý Slávik“. Speváci z nášho zariadenia sa s radosťou pripravovali na tento významný deň. S nadšením spoločne vyberali piesne, ktorými sa na podujatí prezentovali. Spievanie prinieslo všetkým prítomným radosť, o čom nás presvedčilo nielen veľké zastúpenie prijímateľov Domovov sociálnych služieb KSK, ale aj ich prejav na pódiu, ktorý bol odmenený veľkým potleskom. Všetci súťažiaci svoju úlohu brali zodpovedne, spievali spontánne a uvoľnene. Rady našich súťažiacich rozšírili  aj zariadenia Prešovského samosprávneho kraja – CSS Spišský Štvrtok a zariadenie Náruč z Prešova. Celá miestnosť žiarila šťastím, dobrou náladou a radostnou atmosférou. Do taktu nám hrala hudobná skupina LEVOČAN. Porotcovia mali veľmi ťažkú úlohu vybrať spomedzi súťažiacich víťaza, pretože všetky spevácke výkony boli výborné. Súťažiaci boli odmenení diplomom, medailou a sladkosťou. Tešíme sa na stretnutie o rok.

28.11.2017 09:52
Powered by: Profistranky CMS