Archív
Zlatý slávik

Ľudové aj populárne piesne zaspievali prijímatelia sociálnych služieb z domovov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení. Súťažiacich prišli povzbudiť prijímatelia a pracovníci zúčastnených zariadení. Cez prestávku medzi dvoma kolami súťaže sa prítomní stretli na malom občerstvení. Po počiatočných rozpakoch súťažiaci dokázali svojim spevom rozospievať aj publikum. Za spevácke výkony boli odmenení všetci účinkujúci diplomom a krásnou medailou so zlatým slávikom. Akciu prišli pozdraviť zástupcovia KSK, Magistrátu mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca. Vystúpil aj spevácky súbor LUX.

Mgr. Tyszová , 25.11.2014 07:33
Powered by: Profistranky CMS