Archív
Významné životné jubileum

Veľkú pozornosť si v zariadení zaslúžilo dožitie úctyhodného veku u prijímateľky p.Emílie Rijavcovej, ktorá svoje životné jubileum 100 rokov oslávila dňa 14.1.2014. Zdravie, vitalitu a veľa radosti zo života jej poprial riaditeľ Úradu KSK Ing. O.Bernát, starosta MČ Košice-Barca p.F.Krištof, starostka MČ Nad Jazerom MVDr.A.Jenčová, riaditeľka zariadenia VIA LUX Ing.N.Mudráková, najbližšia rodina, vedenie zariadenia, ostatné prijímateľky zariadenia a ďalší gratulanti. Pani Rijavcovej priľli zablahoželať aj M.Zaffiryová a M.Teriffajová, ktoré sa dožili 102 rokov, a tiež hudobná skupina LUX.

   
Bc. A.Fričovská, 14.01.2014 00:00
Powered by: Profistranky CMS