Archív
Výlet

Výlet pre našich klientov sa uskutočnil v utorok 2. októbra 2012. Vybrali sme sa na Zemplínsku Šíravu. Najskôr sme sa však zastavili v meste Michalovce, kde sme mali naplánovanú prehliadku gréckokatolického chrámu pri kláštore redemptoristov Baziliky Minor (Zoslania Svätého Ducha). Privítal nás rektor Baziliky Otec Jozef Jurčenko CSsR, ktorý oboznámil našich klientov s históriou chrámu. Chrám bol postavený v neobyzanstskom slohu v rokoch 1934-1935. V rokoch 1950-1990, počas prenasledovania gréckokatolíckej cirkvi, chrám získala do používania pravoslávna cirkev. Po roku 1990 bol vrátený naspäť gréckokatolíkom. V chráme sa nachádzajú pozostatky blaženého Metoda Dominika Trčku, veľký obraz Matky Ustavičnej Pomoci ako aj Oltár Božského Srdca - mieto modlitieb členov niekdajšieho Bratsva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V máji 2012 bol Chrám verejne vyhlásený Bazilikou.

Po výdatnom obede a odpočinku na Zemplínskej Šírave naša cesta mohla ďalej pokračovať do neďalekého Klokočova. Obec Klokočov je najvýznamnejším pútnickým miestom pre gréckokatolíkov na Zemplíne. Úcta tohto miesta sa viaže k ikone Bohorodičky v miestnom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Históriou tohoto miesta nás sprevádzal farár Peter Čintala. Chrám pochádza z roku 1835 a nachádza sa v ňom kópia zázračnej ikony. Stalo sa to v roku 1670 počas kuruckých vojen, keď vojsko tiahlo na Michalovce. Ľudia sa so strachom zišli v tedy ešte drevenom chráme. Keď bolo rabujúce vojsko blízko, tvár Bohorodičky na ikonostase sa zatemnila a začala slziť. Vojaci na druhý deň chrám podpálili, ale ikona nebola poškodená. Na kópii zázračnej ikony v Klokočove je uvedený tento text: "Skutočná ikona Bohorodičky, ktorá v roku 1670, v chráme rusínskej dediny Klokočov, ktorá patrí k Vinianskemu zámku v Hornom Uhorsku, pred zrakmi mnohých slzila, a potom, keď ju akýsi heretik nožom prebodol, zalievajúc sa slzami plakala."

Tento výlet bol úžasný, plný zážitkov a nových poznatkov.

04.10.2012 09:52
Powered by: Profistranky CMS