Archív
Východoslovenské múzeum v Košiciach 2019

Dňa 7. 11. 2019 navštívili naši seniori Východoslovenské múzeum v Košiciach, kde si mohli pozrieť výstavu pod názvom Karol Plicka: Obraz a pieseň. Reprezentatívny výber fotografií z jeho tvorby mal tri ústredné témy – krajina, historická architektúra a človek – nositeľ tradícií.

V týchto výnimočných dielach sme sa mohli vrátiť do minulosti. Okrem krásnych tradičných slovenských krojov na fotografiách možno vidieť, že slovenský ľud nežil v ľahkých podmienkach, tvrdo pracoval, ale ctil si dobré mravy a morálku a vedel sa tešiť zo života. Pre všetkých zúčastnených bola výstava príjemným umeleckým zážitkom.

15.11.2019 14:13
Powered by: Profistranky CMS