Archív
VIRVAR 4.6.2021
Štvrtého júna sme sa zúčastnili festivalu Virvar - Dni bábkového divadla, ktorý sa konal 3-6. júna 2021. Deviaty ročník tohto podujatia bol skutočným vyvrcholením divadelnej sezóny, ktorá bola poznačená pandémiou koronavírusu. V rámci podujatia "Most virvarových úsmevov", ktoré je zamerané na prehliadku umeleckej tvorby zdravotne znevýhodnených prijímateľov sociálnych služieb, sme mohli  prezentovať výrobky aj našich prijímateľov a ukázať tak ich šikovnosť a zručnosť. Sme veľmi radi že sme sa na tomto festivale mohli zúčastniť.
04.06.2021 10:20
Powered by: Profistranky CMS