Archív
Vianočné posedenie 2018

Herci z dramatického krúžku nás opäť prekvapili krásnym Vianočným programom.

Pre prijímateľov nášho zariadenia si pripravili vystúpenie v podobe kolied a piesní. Na predvianočné dopoludnie prijal pozvanie starosta MČ – Košice Barca, ktorý našim prijímateľom zaželal pokojné Vianočné sviatky a obdaril ich vianočnými darčekmi.

Na záver programu odznela tradičná vianočná pieseň TICHÁ NOC.

27.12.2018 10:47
Powered by: Profistranky CMS