Archív
VIANOCE - magické sviatky . . .

Pred Štedrým dňom sa v zariadení VIA LUX konalo predvianočné posedneie prijímateľov a zamestnancov. Na túto spoločenskú akciu prijali pozvanie starosta MČ Barce p.František Krištof a poslanci tejto MČ, ktorých srdečne privítala p.riaditeľka. Priestory jedálne boli zaplnené do posledného miesta. Atmosféru Vianoc priblížili členovia dramatického krúžku, ktorí vystúpili s pásmom "Vianočná poviedka". Do programu prispela básňou o Vianociach prijímateľka ZpS p.Vargová Margita. Vystúpenie sa všetkým páčilo o čom svedčil aj ich búrlivý potlesk. V závere sa celou jedálňou niesol spev Vianočných kolied. 

Bodku za všetkým urobila p.riaditeľka, tak ako aj p.starosta, ktorí popriali prijímateľom a zamestnancom zariadenia pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

T.Vašková, 31.12.2014 10:42
Powered by: Profistranky CMS