Archív
Valentínske posedenie 2019

Láska a jej prejavy by mali byť súčasťou nášho života každý deň. Dá sa prejavovať  mnohými spôsobmi. Tým najkrajším je však úprimné vyznanie, vychádzajúce z hĺbky srdca. Pri tejto príležitosti si aj naši prijímatelia 14.2.2019 ukázali rôzne spôsoby prejavov tohto citu. Spoločne oslávili sviatok sv. Valentína, porozprávali si o histórii tohto sviatku a o jeho aktuálnom ponímaní. Spoločne si zahrali tematické súťaže a obdarovali sa vzájomne darčekmi. Na záver si spoločne zaspievali pieseň od Michala Dávida – Pár přátel, ktorá im pripomína, že láska v priateľstve je veľmi dôležitá a potrebná.

21.02.2019 10:36
Powered by: Profistranky CMS