Archív
Týždeň mozgu IV

VIA LUX DSS a ZpS sa už po štvrtý krát zapojilo do medzinárodnej akcie ,,Týždeň mozgu“ v dňoch od 12.3.2018 – 18.3.2018.

Prvý deň 13.03.2018 si prijímatelia obohatili svoje vedomosti o mozgu a jeho funkciách prostredníctvom prednášky, ktorú si pre nich pripravila psychologička Mgr. Farkašovská. Následne si zamestnanci pripravili pre prijímateľov spoločenské hry, ako jednu z hravých foriem aktivít precvičovania si pamäte, pozornosti a jemnej motoriky.

Druhý deň 14.03.2018 bol zameraný na kognitívne vedomosti prostredníctvom súťaže a kvízu. Do súťaže sa zapojilo 6 trojčlenných družstiev, ktoré v závere dostali krásne vecné ceny. A aby si aj ostatní prítomní mohli vyskúšať svoje vedomosti, pre nich bol pripravený kvíz, v ktorom prijímatelia pomocou pripravených pomôcok odpovedali na jednotlivé otázky „áno“ alebo „nie“.

IV. ročník účasti nášho zariadenia na „Týždeň mozgu“ sa niesol medzi prijímateľmi opakovane vo veselej nálade.

 
20.03.2018 14:15
Powered by: Profistranky CMS