Archív
Týždeň mozgu a Deň otvorených dverí

VIA LUX DSS a ZpS sa už po tretí krát zapojilo do medzinárodnej akcie ,,Týždeň mozgu“ v dňoch od 13.3.2017 – 19.3.2017. Prvý deň 13.3.2017 slávnostne otvorila riaditeľka Mudráková. Prijímatelia si obohatili svoje vedomosti o mozgu a jeho funkciách prostredníctvom prednášky, ktorú si pripravil náš odborný zamestnanec. Všetci prítomní sa mohli zapájať do diskusie, po zaujímavom a pútavom výklade. Na pozvanie zariadenia navštívil prijímateľov Spolok medikov. Pre prijímateľov si pripravili rôzne spoločenské hry, ktorými si precvičovali jemnú motoriku, pozornosť a pamäť. Zároveň sa mohli ponúknuť sladkou pozornosťou, ktorú pripravili študenti zo Spolku medikov.

Nasledujúci deň bol otvorený krásnymi piesňami v podaní hudobnej skupiny LUX. Svoju pozitívnu náladu preniesli aj na súťažiacich, ktorí si zmerali svoje kognitívne vedomosti v rôznych súťažiach. Do súťaže sa zapojilo 6 trojčlenných družstiev. Celý priebeh súťaže bol pod dohľadom odbornej poroty, ktorá vyhodnotila výsledky jednotlivých družstiev. Predsedníčka poroty pani riaditeľka odovzdala súťažiacim krásne vecné ceny. Naši súťažiacich prišli povzbudiť v rámci ,,Dňa otvorených dverí“ aj ich blízki príbuzní a priatelia.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
22.03.2017 13:48
Powered by: Profistranky CMS