Archív
Týždeň mozgu 2019

VIA LUX DSS a ZpS sa už po piaty krát zapojilo do medzinárodnej akcie ,,Týždeň mozgu“ v dňoch od 11.03.2019 – 17.03.2019.

Dňa 12.03.2019 si prijímatelia rozšírili svoje vedomosti o mozgu a jeho funkciách prostredníctvom prednášky, ktorú prezentovala vedúca ÚSoK ŠZ – Mgr. Hadbavná. Následne si preskúšali kognitívne funkcie vo vedomostnej súťaži, do ktorej sa zapojili 3 štvorčlenné družstvá. Všetci súťažiaci si po vyhodnotení súťaže odniesli krásne vecné a sladké ceny. Pre prítomných v publiku, ktorí povzbudzovali jednotlivé družstvá bol pripravený vedomostný kvíz, v ktorom si tiež odskúšali svoje vedomosti pomocou pripravených pomôcok s možnými odpoveďami „áno“ a „nie“.

V. ročník účasti nášho zariadenia na „Týždeň mozgu“ sa niesol medzi prijímateľmi opakovane vo veselej nálade.

 
   
   
19.03.2019 13:29
Powered by: Profistranky CMS